30Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  16/11/2023

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 84099

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:15 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφαση για την 31η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

2.  Λήψη απόφασης για την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών για φυσικά και νομικά πρόσωπα έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στον Δήμο Βόλου τον Σεπτέμβριο του 2023.

3.  Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Βόλου της εξόφλησης οφειλής της πρώην δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου Καλλιτεχνικός Οργανισμός - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Κ.Ο. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

4.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριών (3) στρεμμάτων γεωτεμαχίου στη θέση «Καράμπασι-Κράγκο ή Νταμάρια» της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου (άρθρο 192 παρ.1 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018).

6.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη θέση “Αλώνια” στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου.

7.  Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στο Κατηχώρι Δ.Ε. Πορταριάς.

8.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Ν.Αγχιάλου.

9.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην Άλλη Μεριά Δ.Ε. Πορταριάς.

10.  Λήψη απόφασης για την υποβολή 7ου πρωτοκόλλου επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παραλαβή των παραδοτέων Β1 και Β2 για την σύμβαση «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ».

11.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το δ' τρίμηνο του έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 608/2023 Ο.Ε.)

12.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το α' τρίμηνο του έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 609/2023 Ο.Ε.)

13.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 610/2023 Ο.Ε.)

14.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το γ' τρίμηνο του έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 601/2023 Ο.Ε.)

15.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Θεόδωρου Παπαγεωργίου". (απόφαση 624/2023 Ο.Ε.)

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπερ Τοπ. Κοιν. Αγ. Βλασίου). (απόφαση 622/2023 Ο.Ε.)

17.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Κων. Μουρογιάννη" (υπερ Τοπ. Κοιν. Άνω Λεχωνίων). (απόφαση 623/2023 Ο.Ε.)

18.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Θωμά Καλούτσα". (απόφαση 621/2023 Ο.Ε.)

19.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου". (απόφαση 620/2023 Ο.Ε.)

20.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου". (απόφαση 618/2023 Ο.Ε.)

21.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου". (απόφαση 617/2023 Ο.Ε.)

22.  Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2024 του κληροδοτήματος "Χρυσούλα Ζώγια". (απόφαση 619/2023 Ο.Ε.)

23.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (ΔΗΑΝΕΤ). (αριθμ.πρωτ. 78350/27-10-2023)

24.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης. (αριθμ.πρωτ. 78346/27-10-2023)

25.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ. (αριθμ.πρωτ. 78344/27-10-2023)

26.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών γης σε χρήμα 20% λόγω εφάπαξ καταβολής συνολικής οφειλής (ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ). (αριθμ.πρωτ. 78356/27-10-2023)

27.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών γης σε χρήμα 20% λόγω εφάπαξ καταβολής συνολικής οφειλής (ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ). (αριθμ.πρωτ. 78357/27-10-2023)

28.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ του Σιάνου Αλέξανδρου του Κων/νου, βάσει απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (αριθμ.πρωτ.79403/31-10-2023)

29.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα λόγω διπλοεγγραφής. (αριθμ.πρωτ.78921/30-10-2023)

30.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ. (αριθμ.πρωτ. 84174/16-11-2023)

31.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

32.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

33.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

34.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

35.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων, για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

36.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

37.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

38.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

39.  Λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν.Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

40.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.)

41.  Λήψη απόφασης για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. (απόφαση 885/2022 Ο.Ε.)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

42.  Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βόλου, της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και της ΓΓΤΤ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

43.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 59,231 ΜW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρητικότητας 119,0 MWh, στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 3» της Δ.Ε. Φερών και Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

44.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 19,998 ΜW στη θέση «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ», της Δ.Ε Αισωνίας και Βόλου, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

45.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στη θέση «ΚΑΤΩ ΣΠΑΡΤΙΑΣ» της Τ.Κ. Σέσκλου της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, στην Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

46.  Λήψη απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βόλου.

47.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βόλου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

48.  Λήψη απόφασης έγκρισης παραχωρήσεων σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

49.  Λήψη απόφασης έγκρισης παραχωρήσεων σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

50.  Λήψη απόφασης έγκρισης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

51.  Λήψη απόφασης έγκρισης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

52.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ. (B2B NET ΜΟΝ.ΙΚΕ)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

53.  Λήψη απόφασης έγκρισης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και προμήθειας υλικών λόγω πλημμύρας DANIEL (από 03-10-2023 έως 27-10-2023) στο Δήμο Βόλου.

54.  Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αγίου Λαυρεντίου».

55.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύου δημοτικού φωτισμού έτους 2022".

56.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός Δημαρχείου".

57.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις στον βρεφονηπιακό σταθμό «ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ» για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017».

58.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2022».

59.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2020".

60.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2021".

61.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2022".

62.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση πεζογέφυρων".

63.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορταριά (θέση Κουτσιμπίτσα) Δ.Ε. Πορταριάς – Δ. Βόλου».

64.  Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2021".

65.  Ανάκληση της υπ' αριθμ.620/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27ο Δημοτικό σχολείο Βόλου».

66.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών", προϋπολογισμού 160.791,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι σύνολο 199.380,84€.

67.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή καναλιού αποχέτευσης ομβρίων στο Γήπεδο Αγριάς».

68.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2022".

69.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2021".

70.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός Δημαρχείου".

71.  Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Πολυμέρη, Σταδίου και Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου».

72.  Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Ανάπλασης Άλσους "ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΛΑΧΗ" στη Νέα Ιωνία Βόλου".

73.  Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις στον βρεφονηπιακό σταθμό «ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ» για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017» έως τις 15-12-2023.

74.  Λήψη απόφασης μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης του υποέργου 3: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Ανάπλαση πλατείας «Γερμανικών» και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους» - Ομάδα Α - Συνθετικά Δάπεδα και εξοπλισμός παιδικής χαράς» ΑΑ 3 της πράξης 5150354», ποσού 112.136,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο 139.048,64€.

75.  Ανάκληση της υπ' αριθμ. 625/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2022".

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

76.  Λήψη απόφασης απ' ευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για τις πλημμύρες DANIEL στο Δήμο Βόλου 2023.

77.  Λήψη απόφασης απ' ευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για τις πλημμύρες ELIAS στο Δήμο Βόλου 2023.

78.  Λήψη απόφασης απ' ευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για τις πλημμύρες DANIEL ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (από 05-09-2023 έως 27-09-2023) στο Δήμο Βόλου.

79.  Λήψη απόφασης απ' ευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για τις πλημμύρες DANIEL 2 ΜΕΡΟΣ (από 18-09-2023 έως 27-09-2023) στο Δήμο Βόλου.

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

80.  Έγκριση της υπ αριθμ.237/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

81.  Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης διορισμού των εκκαθαριστών της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
30
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2023