3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 7/2/2019

Αρ. Πρωτ. : 11562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

3. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

5. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στον πεζόδρομο Ερμού με Αγίου Νικολάου για τη διενέργεια φιλανθρωπικής δράσης. (απόφαση 10/2019 Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. Υπουργικής Απόφασης, αριθμ.οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β' 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη.

7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

8Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση)

9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας συνεδριάσεων-εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου της Νέας Ιωνίας Βόλου.

12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του ισόγειου κτιρίου επί της βόρειας πλευράς του οικοπέδου στον Άγιο Αντρέα, περιοχή Φυτόκου Ν.Ιωνίας Βόλου.

13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στο υπόγειο του δημοτικού κτιρίου ευρισκόμενου στην πλατεία Εθνικών Αναμνήσεων στη Ν. Ιωνία Βόλου.

14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου ευρισκόμενου στην Τ.Κ. Άλλης Μεριάς Δ.Ε. Πορταριάς.

15. Λήψη απόφασης για σύναψη νέας μισθωτικής σύμβασης για δύο ακίνητα ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "Θεόδωρος Παπαγεωργίου".

16. Λήψη απόφασης αποδοχής οφειλής και τρόπος αποπληρωμής του, προς Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Δήμο Βόλου, για κατανάλωση ρεύματος συνολικού ποσού 11.495.30€ που αφορά στο χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2017 έως Απρίλιο 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)

17. Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευές οδών έτους 2019", προϋπολογισμού 200.000,00€.

19. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης εορταστικού στολισμού μέσω διαγωνισμού στα πλαίσια του "Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2019" προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας".

21. Λήψη απόφασης έγκρισης υποκατάστασης αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2018".

22. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στην Άλλη Μεριά Δ.Ε. Πορταριάς".

23. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο Πολιτιστικό Άλσος Νέας Ιωνίας - "Ελικοδρόμιο"".

24. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού μέσω συνοπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του "Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2019" και του "Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019", προϋπολογισμού 72.354,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

25. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων των Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015".

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Έργα πυροπροστασίας έτους 2016".

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2019" προϋπολογισμού 150.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την συνιδιοκτησία Καραγιάννη Αντωνίου του Σάββα (κληρονόμου Καραγιάννη Σάββα). (απόφαση 24/2019 Ε.Π.Ζ.)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την συνιδιοκτησία Καραγιάννη Παναγιώτη του Σάββα (κληρονόμου Καραγιάννη Σάββα).(απόφαση 25/2019 Ε.Π.Ζ.)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την συνιδιοκτησία Καραγιάννη Αικατερίνης-Ειρήνης του Σάββα (κληρονόμου Καραγιάννη Σάββα).(απόφαση 26/2019Ε.Π.Ζ.)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την συνιδιοκτησία Καραγιάννη Κρυσταλλίας, χήρας Σάββα (κληρονόμου Καραγιάννη Σάββα). (απόφαση 27/2019 Ε.Π.Ζ.)

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Σταμάτη Προκόπη του Κων/νου (κληρονόμου Σταμάτη Κων/νου). (απόφαση 28/2019 Ε.Π.Ζ.)

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Τσάμη Βασιλικής του Δημ., με κ.α. 201719 στο Ο.Τ.206 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 29/2019 Ε.Π.Ζ.).

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γκινίδη Κωνσταντίνου του Ιωαν., με κ.α. 201717 στο Ο.Τ.206 της υπ' αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής "Δυτικά της οδού Αμιρά" της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 30/2019 Ε.Π.Ζ.)

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α. 010865 στο Ο.Τ.Γ383, στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας, εντός της 1/89 Πράξης Εφαρμογής. (απόφαση 31/2019 Ε.Π.Ζ.)

36. Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ' αριθ.740/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 882α και 882β, της συνοικίας Νέας Δημητριάδας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 32/2019 Ε.Π.Ζ.)

37. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης, εμβαδού 9,02 τ.μ., στην ιδιοκτησία Νικολάου Μπουκουβάλα, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση 33/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)

38. Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κωνσταντά αρ.198 (υπ’ αριθ.308/2008 απόφαση Δ.Σ. Βόλου), λόγω αλλαγής οχήματος. (απόφαση 20/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισήγηση)

39. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
3
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος, 2019