4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 16/3/2023

Αρ. Πρωτ. : 19601

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης περί αύξησης ωραρίου εργασίας δεκατριών (13) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστών-στριών.

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 6/2023 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, αναφορικά με την παραχώρηση της χρήσης χώρου στον πεζόδρομο Ερμού μπροστά στον Άγιο Νικόλαο, για τη διενέργεια πασχαλινού μπαζάρ, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

5. Έγκριση της υπ' αριθμ. 4/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου του κεντρικού πεζόδρομου Νέας Αγχιάλου στην 6η ΤΟ.Μ.Υ. Νέας Αγχιάλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση (διαπιστωτικού χαρακτήρα) προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. (απόφαση Ο.Ε.)

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών ειδικού σκοπού πάγιας προκαταβολής που ανήκουν στο Δήμο Βόλου.

9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.

11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.

12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΠΙΝΤΑΚΑ Ε.Π.Ε. λόγω ένταξης στον Ν. 4178/13.

13. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών γης σε χρήμα 20% λόγω εφάπαξ καταβολής συνολικής οφειλής (ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗ-ΝΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤ.ΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ου πρωτοκόλλου επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παραλαβή των παραδοτέων Β1 και Β2 για την σύμβαση «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ».

15. Λήψη απόφασης για τη φύλαξη επί 24ωρου με περιπολούμενη φύλαξη (patrol) στο κτίριο που στεγάζεται ο βρεφονηπιακός σταθμός «Τα ζουζουνάκια» στα Άνω Λεχώνια, ιδιοκτησία του κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα».

16. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας Πυρανίχνευσης, Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας Συναγερμού και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας Καμερών/ Cctv στο βρεφονηπιακό σταθμό «Τα Ζουζουνάκια».

17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (καφετέριας-αναψυκτηρίου) στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

18. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ξενώνα «Αρχοντικό Σισιλιάνου» που βρίσκεται στη Μακρινίτσα.

19. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Χρυσούλας Ζώγια», κατ’ εφαρμογή του Ν. 4182/2013.

20. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης της μίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" Δ.Ε. Πορταριάς, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4182/13.

21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων Διμηνίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Διμηνίου Δ.Ε. Αισωνίας.

22. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος "Χρυσούλα Ζώγια". (απόφαση 92/2023 Ο.Ε.)

23. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και εκτέλεσης εργασιών επισκευής ενός διαμερίσματος (Ε1) επιφάνειας 88,70 τ.μ. ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Απόστολου Αλεξ. Δράκου» που βρίσκεται στο Βόλο, στην οδό Κωνσταντά 88, στον πέμπτο όροφο.

24. Λήψη απόφασης για παροχή διόδου εντός της δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Πλατανάκια» Άνω Βόλου της Δ.Ε. Ιωλκού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

25. Έγκριση της υπ' αριθμ. 3/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

26. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

27. Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων α' δόσης έτους 2023 και αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το πρώτο τετράμηνο του 2023.

28. Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες διεξήχθη ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

29. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Φυτόκου με Αγίου Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου. (απόφαση 29/2023)

30. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μαιάνδρου με Λ. Ειρήνης στη Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου. (απόφαση 30/2023 Ε.Π.Ζ.)

31. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Πολυμέρη-Κασσαβέτη του Δήμου Βόλου. (απόφαση 31/2023 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

32. Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

33. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευές οδών έτους 2019".

34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βόλου".

35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης, Αθηνών, Λαμπράκη (υφιστάμενη γέφυρα) και Αλαμάνας, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου».

36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Πυροπροστασίας έτους 2019».

37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας έτους 2019».

38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2020".

39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας".

40. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2021".

41. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα πυροπροστασίας έτους 2022».

42. Ανάκληση της υπ' αριθμ.108/2023 απόφασης Δ.Σ. και επανέγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος".

43. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2019".

44. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας".

45. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου".

46. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά Βόλου".

47. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου».

48. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2021».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

49. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους, έως 31/12/2023.

50. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση Κλεοπάτρας Αυγερινού, στο Ο.Τ. 1437, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 27/2023 Ε.Π.Ζ.)

51. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης, εμβαδού 38,22 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 090156 στο Ο.Τ. 1476, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 28/2023 Ε.Π.Ζ.)

52. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ467 της συνοικίας Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ)

53. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ελληνικής Αεροπορίας – Λιακοπούλου–Βενιζέλου - Πρωτεσιλάου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δ. Βόλου στην ιδιοκτησία φερόμενης ιδιοκτήτριας Ντούμα Μαρίας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

54. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ 224 και 72 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

55. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (Άρθρο 199, παρ.6 του Ν.3463/2006).

56. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται επί της οδού Αντιγόνης 13 στον Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίας Σταθαρά Δέσποινας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

57. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται επί της οδού Κουταρέλια 106 στο Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίας Χρυσομάλλου Πηνελόπης. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

58. Έγκριση της υπ' αριθμ. 40/2023 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.–ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023.

59. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 76/2023 απόφασης Δ.Σ. Βόλου και λήψη νέας για την έγκριση και υπογραφή της Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2023 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, όπως προέκυψε κατόπιν των αλλαγών που έγιναν από τα Γραφεία Υπουργού Πολιτισμού και Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού και ορισμού ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
4
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023