8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  16/2/2024

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 13319

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για την φιλοξενία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών – Γυναικών 2024 σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ).

2.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 29/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής κρίσης και λήψης αποφάσεων επί αιτημάτων καταναλωτών – πελατών της ΔΕΥΑΜΒ και καθορισμός αρμοδιοτήτων της.

3.  Λήψη απόφασης ορισμού δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της Επιτροπής του Ν. 2734/05-08-99 τ.Α΄ για «Άδειες εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων».

4.  Λήψη απόφασης ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου με την επωνυμία "Πανθεσσαλικό Ανώνυμη Εταιρεία".

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

5.  Λήψη απόφασης περί παραχώρηση χώρων για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.  Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024. (απόφαση Δ.Ε.)

7.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8.  Λήψη απόφασης για τον απολογισμό οικονομικού έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

9.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

10.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή 8ου πρωτοκόλλου επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παραλαβή των παραδοτέων Β1 και Β2 για την σύμβαση «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ».

12.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 815/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πορταριάς «Το Ορμίνιον».

13.  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 27/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου και λήψη νέας για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Βόλου για το έτος 2024 (σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 & τον Ν. 5013/2023, το άρθρο 74Α παρ. 1 Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/6-11-2023).

14.  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 28/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου και λήψη νέας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών, και Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Βόλου για το έτος 2024 (σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 & τον Ν. 5013/2023& τον Ν. 5013/2023, το άρθρο 74Α παρ. 1 Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/6-11-2023).

15.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των υπαλλήλων που θα εκπροσωπούν το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα.

16.  Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στις συναλλαγές του Δήμου Βόλου με την Τράπεζα της Ελλάδος - υπολόγου ταμειακής διαχείρισης, λογαριασμών έργων ΠΔΕ καθώς και κληροδοτημάτων.

17.  Λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό "Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Φωτεινής Σηματοδότησης".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18.  Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2024.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

19. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), του κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1000132» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με την εταιρεία NOVA MAE), που βρίσκεται στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά», στην Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, στο Δήμο Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

20.  Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ)».

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

21.  Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση ποσού της Α΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

22.  Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας σχολικής μονάδας στέγασης ΔΥΕΠ (Δομή Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων) για το 2ο Νηπιαγωγείο Αισωνίας – Διμηνίου για τα σχολικό έτος 2023-2024.

23.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μέλους επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την στέγαση σχολικών μονάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ

24.  Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση του περιπτέρου στην οδό Γαζή με Κρίτσκη. (απόφαση 62/2024 Δ.Ε. & 69/2023 Κ.Β.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

25.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 1050 της συνοικίας "Καλλιθέα" της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 41/2024 Δ.Ε.)

26.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 22,50 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 091134 στο Ο.Τ. 1539, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 40/2024 Δ.Ε.)

27.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης, εμβαδού 2,68 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. π040508, στο Ο.Τ. 204, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση 60/2024 Δ.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

28.  Λήψη απόφασης αναφορικά με τον σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

29.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2024.

30.  Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωσης γερανοφόρων και ανυψωτικών οχημάτων για την μεταφορά οχημάτων και υλικών που έπαθαν ζημιές από την κακοκαιρία «ELIAS» στο Δήμο Βόλου.

31.  Λήψη απόφασης απ’ ευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την κακοκαιρία ΑΥΓΗ στo Δήμο Βόλου 2024.

32.  Λήψη απόφασης έγκρισης της ανάθεσης εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.

33.  Λήψη απόφασης έγκρισης της ανάθεσης εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων με ζώα εντός του παραδοσιακού οικισμού στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

34.  Λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για το έτος 2024 (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 & τον Ν. 5013/2023).

35.  Λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για το έτος 2024 (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 & τον Ν. 5013/2023)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

36.  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων παραχώρησης δομών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

37.  Λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Αθλητισμού, για το έτος 2024 (σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 & τον Ν.5013/2023).

38.  Λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού, για το έτος 2024 (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τον Ν.5013/2023).

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Θεοδώρου

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
8
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος, 2024