ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/06/2021 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/05/2020 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/04/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/03/2020 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/12/2019 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/12/2019 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου

Σελίδες