ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 10/04/2013 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητα Βόλου
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/04/2013 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 15/05/2013 9η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/06/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 04/06/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου (εξ’ αναβολής)
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/06/2013 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 01/07/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 04/07/2013 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου εξ’ αναβολής
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/07/2013 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/07/2013 16η Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες