ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/11/2022 16 ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 13/10/2022 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 13/09/2022 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/07/2022 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/07/2022 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/06/2022 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 25/05/2022 9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/05/2022 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/04/2022 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/04/2022 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες