ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/10/2018 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 12/09/2018 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/08/2018 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/06/2018 9η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/06/2018 9η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 11/06/2018 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/05/2018 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/05/2018 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/04/2018 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 14/03/2018 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες