ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
18 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/10/2021 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
17 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 15/10/2021 17η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 01/10/2021 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 21/09/2021 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 14/09/2021 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/09/2021 13Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 23/08/2021 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 18/08/2021 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/07/2021 10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/06/2021 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου

Σελίδες