ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/10/2020 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/09/2020 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/08/2020 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 09/07/2020 7η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/06/2020 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/05/2020 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/04/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/03/2020 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες