ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/12/2019 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/12/2019 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/11/2019 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/10/2019 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/10/2019 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/09/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Δημόσιας συνεδρίασης Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/09/2019 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 09/09/2019 9η Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου

Σελίδες