ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
10 Οικονομική Επιτροπή 08/04/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Οικονομική Επιτροπή 19/04/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
12 Οικονομική Επιτροπή 24/04/2013 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
13 Οικονομική Επιτροπή 29/04/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
15 Οικονομική Επιτροπή 15/05/2013 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
16 Οικονομική Επιτροπή 20/05/2013 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
17 Οικονομική Επιτροπή 29/05/2013 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
18 Οικονομική Επιτροπή 10/06/2013 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
19 Οικονομική Επιτροπή 18/06/2013 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
20 Οικονομική Επιτροπή 08/07/2013 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες