ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
12 Δημοτικό Συμβούλιο 22/05/2017 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 02/06/2017 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 26/06/2017 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 30/06/2017 16η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
28 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2017 Αναβληθείσα 28η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2017 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
30 Δημοτικό Συμβούλιο 27/11/2017 30η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 19/03/2018 8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 02/04/2018 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 24/04/2018 10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες