ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
12 Δημοτικό Συμβούλιο 11/04/2016 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 21/04/2016 13η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 16/05/2016 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 06/06/2016 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 29/06/2016 16η Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 29/06/2016 17η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
18 Δημοτικό Συμβούλιο 01/07/2016 18η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 18/07/2016 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 28/03/2016 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 21/03/2016 9η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες