ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
9 Δημοτικό Συμβούλιο 08/04/2013 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 16/04/2013 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση
11 Δημοτικό Συμβούλιο 24/04/2013 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2013 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 20/05/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2013 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2013 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 08/07/2013 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 15/07/2013 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
18 Δημοτικό Συμβούλιο 26/07/2013 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες