ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
20 Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2017 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 10/04/2017 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 08/05/2017 11η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 22/05/2017 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 02/06/2017 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 26/06/2017 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 30/06/2017 16η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 06/07/2017 17η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
18 Δημοτικό Συμβούλιο 31/07/2017 18η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 23/08/2017 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες