ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/04/2023 6η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/10/2019 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 13/06/2016 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/08/2023 15η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/03/2014 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
21 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 13/10/2015 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 14/11/2018 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 21/05/2021 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
17 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 26/08/2013 17η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 02/03/2015 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες