12Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  20/5/2022

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 36140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση) - σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»- την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε, τον τρόπο συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, έως και τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 στο e-mail: praktikadb@volos-city.gr.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.   Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου.

2.   Έγκριση της υπ αριθμ. 11/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας Νέας Αγχιάλου στο Σύλλογο Σαρακατσαναίων Νομού Μαγνησίας.

3.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 13/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας Νέας Αγχιάλου στον Φιλοπρόδο Σύλλογο Νέας Αγχιάλου.

4.   Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης αγάλματος "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝ" στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.   Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Ο.Ε)

6.   Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

7.  Ανάκληση της αριθμ. 353/2021 απόφασης και λήψη νέας καταρχήν απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου, όμορου στο κοιμητήριο «Κούκος», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μελισσατίκων της Δ.Ε. Ν.Ιωνίας Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 12 του Ν.3731/2008.

8.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος "Χρυσούλα Ζώγια" κατ' εφαρμογή του Ν.4182/2013.

9.   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου-καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην προέκταση της οδού Ιατρού Τζάνου στο παραλιακό πάρκο Αναύρου στον Βόλο.

10.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αχγιάλου, στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Νέας Αγχιάλου.

11.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της αίθουσας του δημοτικού αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αχγιάλου, για την παρουσίαση παιδικού βιβλίου.

12.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. Πορταριάς.

13.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου στον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν.Μαγνησίας.

14.  Λήψη απόφασης μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αλμυρού 12Β στη συνοικία Παλιών Βόλου.

15.  Λήψη απόφασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Βόλου «Η Μεταμόρφωση» και για τον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Άνω Βόλου, για την εκτέλεση του σκοπού του κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου» για τα έτη 2015-2019.

16.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας του Στρατώνα στον Άγιο Λαυρέντιο στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγ. Λαυρεντίου.

17.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου ευρισκόμενου στο παραλιακό πάρκο Αναύρου.

18.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κτιρίου στο υπό σύσταση Νομικό Πρόσωπο “Ινστιτούτο Προστασίας και Μελέτης Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μακρινίτσας Πηλίου” με τον διακριτικό τίτλο “ΟΙ ΜΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.”.

19.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης στον Δήμο Βόλου ακινήτου, εμβαδού 937,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, που βρίσκεται επί των οδών Αχιλλέως-Κωνσταντά-Αναπαύσεως και Χείρωνος (Ο.Τ.105 Α) στον Βόλο.

20.  Λήψη απόφασης δωρεάς δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στη Νέα Ιωνία Βόλου για ανέγερση ναού βάσει του άρθρου 184 του Ν.3463/2006.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

21.  Λήψη απόφασης αναφορικά με την ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

22.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ. (EDITH IANOS & KARAS ANETA)

23.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Αυγερινού Ζωή)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

24.  Λήψη απόφασης για την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

25.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/4-11-2016) όπως διορθώθηκε και ισχύει. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

26.  Λήψη απόφασης για απόσυρση της πρότασης Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού ΜΑΡΑΘΟΥ της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

27.  Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 29,36 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 070227 στο Ο.Τ. Γ649, περιοχής Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

28.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Περικλή Γεωργιάδη–Αμβράζη–Μπασδέκη–Ρήγα Φεραίου της Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου (Κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το Ν.4759/2020). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

29.  Λήψη απόφασης για έγκριση χωροθέτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΡΙΘΑΡΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ & ΜΑΛΑΚΙ Δ. ΒΟΛΟΥ» της ΔΕΥΑΜΒ. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

30.  Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δένδρων επί κοινοχρήστου χώρου της οδού Χατζημιχάλη με Λεπενιώτη 17 στο Δήμο Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

31.  Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου. (ΣΙΡΙΝΑ ΓΙΟΥΛΙΑ)

32.  Λήψη απόφασης για την αγορά οικογενειακού τάφου. (ΚΟΚΚΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

33.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2022 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με τον ορισμό τριμελούς ειδικής επιτροπής και επιτροπής ενστάσεων για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών για την αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή παιδιών και κριτήρια επιλογής αυτών για τους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023.

34.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 59/2022 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 25 Μάιος, 2022