8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βόλος  18/4/2019
Αρ. Πρωτ. : 33441


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Βόλου.
2. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β' ως "Επίτιμο Δημότη" της πόλης του Βόλου.
3. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), σχετικά με την παραχώρηση χώρου επί της οδού Ερμού με Αγίου Νικολάου για την πραγματοποίηση πασχαλινού μπαζάρ. (απόφαση 21/2019 Δ.Κ. Βόλου)
4. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Μαγνησίας, σχετικά με την παραχώρηση χώρου επί της Πλατείας Πανεπιστημίου για την εγκατάσταση των εκθέσεων φωτογραφίας-κόμικς-πεζού και ποιητικού λόγου κλπ, από τις 30/4/2019 έως 4/5/2019, στα πλαίσια της 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης. (απόφαση 23/2019 Δ.Κ. Βόλου)
5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκμίσθωση χώρου περίπου 30 τ.μ. για την τοποθέτηση μίας κινητής μονάδας (ειδικά διαμορφωμένο container) για λογαριασμό της Protergia, στις 18-19 Μαΐου 2019. (απόφαση 25/2019 Δ.Κ. Βόλου)
6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση μίας καντίνας-van (12 τ.μ.) για λογαριασμό της Coca-Cola στις 10 Ιουνίου 2019. (απόφαση 26/2019 Δ.Κ. Βόλου)
7. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της Ένωσης Γονέων Διαβητικών Παιδιών και Εφήβων Ν. Μαγνησίας, σχετικά με την παραχώρηση χώρου επί της οδού Ερμού με Αγίου Νικολάου για την πραγματοποίηση πασχαλινού μπαζάρ στις 21/4/2019. (απόφαση 29/2019 Δ.Κ. Βόλου)
8. Έγκριση της υπ' αριθμ.8/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου, αναφορικά με την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον Ιππικό Όμιλο "ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ".

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  (εισηγήσεις)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ».
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) για την Στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) στον Δήμο Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
11. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
12. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 211/2019 Ο.Ε.)
13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
14. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
17. Λήψη απόφαση για την απαλλαγή οφειλέτιδας από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
18. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης σύμβασης σε ισχύ, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Νικήτα Πρίντζου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ» για το ποσό των 12.327,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της με αριθ. πρωτ. 32468/16-04-2018 σύμβασης.
19. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σύμβασης που αφορά στο αγροτεμάχιο (εκτός σχεδίου) εμβαδού 5.178,82 τ.μ. του περιφερειακού δρόμου στη θέση Κάραγατς στο Βόλο.
20. Λήψη απόφασης για τη λύση της αριθμ. πρωτ. 117792/21-12-2017 μισθωτικής σύμβασης και σύναψη νέας μισθωτικής σύμβασης με την Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ για το ακίνητο, ευρισκόμενο στα Κάτω Λεχώνια Αρτέμιδας, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Θωμά Καλούτσα».
21. Λήψη απόφασης αναφορικά με το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής των κ. Ρεφενέ Ευαγγέλου και κας Λεμονή Αικατερίνης, από δημοτικό χώρο στα Κάτω Λεχώνια Αρτέμιδας.
22. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
23. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Κριθαριάς στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
24. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου της Νέας Αγχιάλου.
25. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 100 τα.μ. στη θέση «Χάνια» στην Τοπική Κοινότητα Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
26. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση έκτασης 500 τ.μ. στη θέση «Αηδονάκι» του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας, Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
27. Λήψη απόφασης περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την παραχώρηση χρήσης στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για τα επόμενα δεκαπέντε (15) χρόνια δύο (2) δημοτικών κτιρίων (παιδικών σταθμών).
28. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου ευρισκόμενου στο παραλιακό πάρκο Αναύρου.
29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου.
30. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κατωχωρίου Δ.Ε. Πορταριάς.
31. Τροποποίηση της αρ.824/13-11-2018 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την "Έγκριση παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016", μέχρι 26/02/2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III, με τίτλο "PA.GO.DA.-Passengers and Good Delivery Actions" (Δράσεις μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων).
33. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
34. Έγκριση της υπ' αριθμ. 35/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου που αφορά στον απολογισμό οικονομικής χρήσης 2018.
35. Έγκριση της υπ' αριθμ. 42/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου που αφορά στον απολογισμό οικονομικής χρήσης 2018.
36. Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
37. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (ΣΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
38. Λήψη απόφασης για την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
39. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019", προϋπολογισμού 450.000,00€.
40. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018".
41. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Δημιουργία παιδικής χαράς στην Άλλη Μεριά Δ.Ε. Πορταριάς".
42. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο πολιτιστικό Άλσος της Νέας Ιωνίας "Ελικοδρόμιο"".
43. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης".
44. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2018" (εισήγηση)
45. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν. Ιωνίας έτους 2018".
46. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας".
47. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τρίτης (3ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς Τ11".
48. Γνωστοποίηση της απόφασης αποδοχής της αίτησης δήλωσης διάλυσης του έργου "Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου" και συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του.
49. Λήψη καταρχήν απόφασης παροχής σύμφωνης γνώμης για κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα για τη δημιουργία Υπαίθριου Αστρονομικού Παρατηρητηρίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
50. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/19.
51. Λήψη απόφασης για αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 Πράξης Εφαρμογής του Ν.Α. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Γκαρέλια Βασιλικής του Χρήστου, χήρα Σκεπιτάρη Δήμου. (απόφαση 62/2019 Ε.Π.Ζ.)
52. Λήψη απόφασης για υπόλοιπο αποζημίωσης ιδιοκτησίας Ματσάγγου Ιωάννη του Δημητρίου & Ματσάγγου – Τζανάκου Ελένη συζ. Β. Τζανάκου, σύμφωνα με την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε Αγριάς του Δ. Βόλου. (απόφαση 64/2019 Ε.Π.Ζ.)
53. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.1303 “Πεδίο Άρεως” συνοικίας Νεαπόλεως του Ενιαίου Δήμου Βόλου και έγκριση ειδικών όρων δόμησης. (απόφαση 75/2019 Ε.Π.Ζ.)
54. Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της υπ' αριθ.50/2019 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Θυατείρων της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 76/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
55. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης στην Κριθαριά Δήμου Βόλου. (απόφαση 53/2019 Ε.Π.Ζ.)
56. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σταθά 8, στον Βόλο. (απόφαση 55/2019 Ε.Π.Ζ.)
57. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μάγιερ - Αναγνωσταρά, στον Βόλο.(απόφαση 56/2019 Ε.Π.Ζ.)
58. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σταθά 149, στον Βόλο. (απόφαση 57/2019 Ε.Π.Ζ.)
59. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ιόλης 7, στον Βόλο. (απόφαση 58/2019 Ε.Π.Ζ.)
60. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μεταμορφώσεως 28, στο Βόλο. (απόφαση 59/2019 Ε.Π.Ζ.)
61. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον χαρακτηρισμό οδών ως ήπιας κυκλοφορίας στη Νέα Αγχίαλο περιμετρικά του Ι.Ν. Αγ. Ραφαήλ - Νικολάου - Ειρήνης και Κοιμήσεως της Θεοτόκου. (απόφαση 60/2019 Ε.Π.Ζ.)
62. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης και διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης στην οδό Μαβίλη με Ιωλκού, στον Βόλο. (απόφαση 63/2019 Ε.Π.Ζ.)
63. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσεων γενικής φορτοεκφόρτωσης στις οδούς Αλμυρού και Λαμπράκη, στον Βόλο. (απόφαση 65/2019 Ε.Π.Ζ.)
64. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ισιδώρου 52, στη Νέα Ιωνία. (απόφαση 66/2019 Ε.Π.Ζ.)
65. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης στην οδό Ιωλκού μεταξύ των οδών Λ. Βύρωνος και Αχιλλοπούλου, στον Βόλο. (απόφαση 67/2019 Ε.Π.Ζ.)
66. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Μιαούλη 2Β, στη Νέα Ιωνία. (απόφαση 68/2019 Ε.Π.Ζ.)
67. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών της VODAFONE. (απόφαση 69/2019 Ε.Π.Ζ.)
68. Λήψη απόφασης επί αιτήματος λήψης μέτρων αποφυγής παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομημένων τμημάτων των οδών Δον Δαλεζίου και Τάκη Οικονομάκη με τοποθέτηση βυθιζόμενων κολωνακίων, στον Βόλο. (απόφαση 70/2019 Ε.Π.Ζ.)
69. Λήψη απόφασης για την ελεγχόμενη πρόσβαση την οδό Κουμουνδούρου στον Βόλο, με τοποθέτηση βυθιζόμενων κολωνακίων. (απόφαση 71/2019 Ε.Π.Ζ.)
70. Λήψη απόφασης για ελεγχόμενη πρόσβαση στον πεζόδρομο της Μακρινίτσας με τοποθέτηση βυθιζόμενων κολωνακίων. (απόφαση 72/2019 Ε.Π.Ζ.)
71. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου έτους 2018".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
72. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων επί της παραλιακής οδού Βόλου-Αγριάς στη θέση Αστέρια στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 54/2019 Ε.Π.Ζ.)
73. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ρήγα Φεραίου 35 στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς του Δήμου Βόλου, κατόπιν αίτησης της κας Καλαντζή Κωνσταντίνας. (απόφαση 61/2019 Ε.Π.Ζ.)
74. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Χείρωνος αρ.43, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Κωστοπούλου Ευαγγελίας. (απόφαση 73/2019 Ε.Π.Ζ.)
75. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Φράξος) που βρίσκεται στην οδό Μαγνήτων αρ.202, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Μάλαμου Αθανάσιου. (απόφαση 74/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  (εισηγήσεις)
76. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου.
77. Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων, στο Κοιμητήριο "Κούκος", σε ιδιώτη.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
78. Έγκριση της υπ' αριθμ.154/2019 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
79. Έγκριση της υπ' αριθμ.155/2019 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων – εξόδων για το Α΄ τρίμηνο 2019.
80. Έγκριση της υπ' αριθμ.162/2019 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με τον ορισμό τριμελούς ειδικής επιτροπής για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής παιδιών και κριτήρια επιλογής, αυτών βάση μοριοδότησης, στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2019-2020.
81. Έγκριση της υπ' αριθμ.163/2019 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
8
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 22 Απρίλιος, 2019