ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/03/2022 5η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 21/03/2022 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 02/03/2022 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/02/2022 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/01/2022 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
23 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 21/12/2021 23Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
22 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/12/2021 22Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
21 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 10/12/2021 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
20 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/11/2021 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
19 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/11/2021 19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου

Σελίδες