ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
13 Οικονομική Επιτροπή 13/03/2017 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
18 Οικονομική Επιτροπή 26/04/2016 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
21 Οικονομική Επιτροπή 16/05/2016 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
21 Οικονομική Επιτροπή 03/06/2015 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
23 Οικονομική Επιτροπή 18/05/2020 23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
25 Οικονομική Επιτροπή 28/04/2023 25η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
28 Οικονομική Επιτροπή 03/05/2022 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
28 Οικονομική Επιτροπή 16/09/2013 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
29 Οικονομική Επιτροπή 23/09/2013 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Οικονομική Επιτροπή 16/01/2023 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες