ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
68 Οικονομική Επιτροπή 31/10/2023 68η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
67 Οικονομική Επιτροπή 25/10/2023 67η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
66 Οικονομική Επιτροπή 20/10/2023 66η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
65 Οικονομική Επιτροπή 18/10/2023 65η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
64 Οικονομική Επιτροπή 16/10/2023 64η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
63 Οικονομική Επιτροπή 05/10/2023 63η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
62 Οικονομική Επιτροπή 03/10/2023 62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
61 Οικονομική Επιτροπή 29/09/2023 61η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
60 Οικονομική Επιτροπή 27/09/2023 60η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
59 Οικονομική Επιτροπή 25/09/2023 59η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες