ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
39 Οικονομική Επιτροπή 28/06/2023 39η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
38 Οικονομική Επιτροπή 27/06/2023 38η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
37 Οικονομική Επιτροπή 23/06/2023 37η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπή
36 Οικονομική Επιτροπή 20/06/2023 36η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
35 Οικονομική Επιτροπή 19/06/2023 35η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
34 Οικονομική Επιτροπή 14/06/2023 34η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
33 Οικονομική Επιτροπή 12/06/2023 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
32 Οικονομική Επιτροπή 07/06/2023 32η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
31 Οικονομική Επιτροπή 29/05/2023 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
30 Οικονομική Επιτροπή 24/05/2023 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες