ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
14 Δημοτικό Συμβούλιο 03/07/2023 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
25 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2023 25η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 25/10/2023 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
27 Δημοτικό Συμβούλιο 03/11/2023 27η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2024 4η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες
4 Δημοτικό Συμβούλιο 19/01/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 4η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες
5 Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Δημοτικό Συμβούλιο 08/02/2024 6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
7 Δημοτικό Συμβούλιο 09/02/2024 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 21/02/2024 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες