ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
29 Δημοτικό Συμβούλιο 02/11/2015 29η Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
30 Δημοτικό Συμβούλιο 02/11/2015 30η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
31 Δημοτικό Συμβούλιο 04/11/2015 31η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
32 Δημοτικό Συμβούλιο 11/11/2015 32η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 11/11/2015 33η Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 18/11/2015 34η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
35 Δημοτικό Συμβούλιο 25/11/2015 35η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
36 Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2015 36η ΤακτικήΔ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
37 Δημοτικό Συμβούλιο 09/12/2015 37η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
38 Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2015 38η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες