ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
10 Οικονομική Επιτροπή 08/04/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
9 Δημοτικό Συμβούλιο 08/04/2013 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/04/2013 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 10/04/2013 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητα Βόλου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 16/04/2013 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/04/2013 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Οικονομική Επιτροπή 19/04/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/04/2013 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Οικονομική Επιτροπή 24/04/2013 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/04/2013 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου

Σελίδες