ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/02/2019 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 30/01/2014 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Οικονομική Επιτροπή 21/01/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 15/02/2017 2η εξ’ αναβολής από 30-1-2016 ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/02/2017 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Οικονομική Επιτροπή 18/01/2016 2η Εκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 15/11/2021 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/01/2015 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Οικονομική Επιτροπή 22/01/2018 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες