ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
12 Οικονομική Επιτροπή 24/04/2013 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
13 Οικονομική Επιτροπή 29/04/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
12 Δημοτικό Συμβούλιο 30/04/2013 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/05/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 15/05/2013 9η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
15 Οικονομική Επιτροπή 15/05/2013 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
13 Δημοτικό Συμβούλιο 20/05/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16 Οικονομική Επιτροπή 20/05/2013 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/05/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Οικονομική Επιτροπή 29/05/2013 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες