ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/06/2013 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2013 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
18 Οικονομική Επιτροπή 10/06/2013 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 04/06/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου (εξ’ αναβολής)
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/06/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 07/06/2013 2η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
17 Οικονομική Επιτροπή 29/05/2013 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/05/2013 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Δημοτικό Συμβούλιο 20/05/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16 Οικονομική Επιτροπή 20/05/2013 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες