ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/01/2024 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 18/01/2016 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/01/2014 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητα Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου 
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/01/2022 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 14/01/2019 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/01/2018 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 11/01/2017 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 12/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου

Σελίδες