ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/06/2013 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/10/2020 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/11/2022 16 ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου 
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 09/02/2023 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 02/03/2021 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 09/03/2016 5η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 13/06/2019 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/04/2023 6η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/04/2022 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες