ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
8 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/06/2021 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 02/06/2021 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 21/05/2021 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/04/2021 5η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/04/2021 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 22/03/2021 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 02/03/2021 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 12/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
12 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/12/2020 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/11/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες