ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2019 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2019 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/10/2020 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/01/2016 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/12/2020 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/11/2013 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/10/2015 22η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/02/2021 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/02/2014 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες