ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 01/08/2016 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/07/2016 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/07/2016 13η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 21/06/2016 12η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/06/2016 Αλλαγή ώρα έναρξης για την 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/06/2016 11η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της τροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/06/2016 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/05/2016 9η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/05/2016 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/04/2016 7η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες