ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/06/2016 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/05/2016 9η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 11/05/2016 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/04/2016 7η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/03/2016 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/03/2016 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/03/2016 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 16/02/2016 3η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/01/2016 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/01/2016 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες