ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
33 Δημοτικό Συμβούλιο 18/12/2017 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
34 Δημοτικό Συμβούλιο 29/12/2017 34η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 10/01/2018 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Δημοτικό Συμβούλιο 22/01/2018 2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 29/01/2018 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 26/02/2018 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτικό Συμβούλιο 07/03/2018 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 11/07/2018 17η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
40 Δημοτικό Συμβούλιο 21/12/2015 40η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 05/04/2016 11η Εκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες