ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
24 Δημοτικό Συμβούλιο 29/12/2021 24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτικό Συμβούλιο 05/01/2022 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
0 Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022 Eιδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Δημοτικό Συμβούλιο 24/01/2022 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
3 Δημοτικό Συμβούλιο 27/01/2022 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (3ης και 4ης)
4 Δημοτικό Συμβούλιο 27/01/2022 4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5 Δημοτικό Συμβούλιο 21/02/2022 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Δημοτικό Συμβούλιο 28/02/2022 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
7 Δημοτικό Συμβούλιο 09/03/2022 7η EKTAKTH συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 21/03/2022 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες