ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
19 Δημοτικό Συμβούλιο 17/08/2023 19η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2023 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 11/09/2023 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ- 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21 Δημοτικό Συμβούλιο 21/09/2023 21η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
22 Δημοτικό Συμβούλιο 25/09/2023 22η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
23 Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2023 23η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
24 Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2023 24η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
25 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2023 25η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 25/10/2023 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
27 Δημοτικό Συμβούλιο 03/11/2023 27η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες