ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑαύξουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
28 Δημοτικό Συμβούλιο 26/10/2015 28η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
27 Δημοτικό Συμβούλιο 06/10/2015 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2015 26η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
24 Δημοτικό Συμβούλιο 23/09/2015 24η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
25 Δημοτικό Συμβούλιο 22/09/2015 25η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
23 Δημοτικό Συμβούλιο 11/09/2015 23η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
22 Δημοτικό Συμβούλιο 28/08/2015 22η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή
32 Δημοτικό Συμβούλιο 12/08/2015 32η 'Εκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
21 Δημοτικό Συμβούλιο 03/08/2015 21η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτικό Συμβούλιο 15/07/2015 20η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες