ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
10 Δημοτικό Συμβούλιο 10/04/2017 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 24/04/2018 10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 28/03/2016 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10 Δημοτικό Συμβούλιο 28/04/2022 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 24/04/2013 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 02/05/2014 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2019 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 05/04/2016 11η Εκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 07/05/2018 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες