ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 26/04/2023 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
6 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/04/2023 6η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Κοινότητας Βόλου
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/03/2023 5η ΕΚΤΑΚΤΗ (διά περιφοράς) συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/03/2023 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/02/2023 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 09/02/2023 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 31/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου 
19 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/12/2022 19η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
18 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/12/2022 18Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ
17 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/11/2022 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Σελίδες