ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
58 Οικονομική Επιτροπή 21/09/2023 58η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
57 Οικονομική Επιτροπή 20/09/2023 57η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
56 Οικονομική Επιτροπή 18/09/2023 56η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
55 Οικονομική Επιτροπή 15/09/2023 55η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
54 Οικονομική Επιτροπή 11/09/2023 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 54ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
54 Οικονομική Επιτροπή 05/09/2023 54η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
53 Οικονομική Επιτροπή 28/08/2023 53η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
52 Οικονομική Επιτροπή 17/08/2023 52η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
51 Οικονομική Επιτροπή 16/08/2023 51η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
50 Οικονομική Επιτροπή 09/08/2023 50η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες