ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
9 Οικονομική Επιτροπή 13/02/2023 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
8 Οικονομική Επιτροπή 08/02/2023 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
7 Οικονομική Επιτροπή 06/02/2023 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
6 Οικονομική Επιτροπή 30/01/2023 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
5 Οικονομική Επιτροπή 24/01/2023 5η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
4 Οικονομική Επιτροπή 23/01/2023 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
3 Οικονομική Επιτροπή 19/01/2023 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Οικονομική Επιτροπή 16/01/2023 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Οικονομική Επιτροπή 09/01/2023 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
78 Οικονομική Επιτροπή 28/12/2022 78η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδες