ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/07/2015 17η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/06/2015 16η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/06/2015 15η Έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/06/2015 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/05/2015 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/04/2015 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/04/2015 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15/04/2015 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/04/2015 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 07/04/2015 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες