ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/01/2018 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/01/2018 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
26 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/12/2017 26η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
25 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/11/2017 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/10/2017 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
23 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17/10/2017 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/10/2017 22η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/09/2017 21η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2017 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 05/09/2017 19η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες