ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/04/2021 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/03/2021 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 02/03/2021 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 09/02/2021 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/01/2021 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
20 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/12/2020 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
19 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/12/2020 19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 01/12/2020 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/10/2020 17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/10/2020 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες