ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟφθίνουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
31 Δημοτικό Συμβούλιο 23/11/2016 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
22 Δημοτικό Συμβούλιο 04/08/2016 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
23 Δημοτικό Συμβούλιο 04/08/2016 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
24 Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2016 24η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
25 Δημοτικό Συμβούλιο 26/09/2016 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2016 Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
27 Δημοτικό Συμβούλιο 14/10/2016 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
28 Δημοτικό Συμβούλιο 21/10/2016 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 07/11/2016 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
30 Δημοτικό Συμβούλιο 23/11/2016 30η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες