ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟαύξουσα ταξινόμηση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
4 Δημοτικό Συμβούλιο 20/02/2017 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
33 Δημοτικό Συμβούλιο 28/11/2016 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
32 Δημοτικό Συμβούλιο 28/11/2016 32η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
23 Δημοτικό Συμβούλιο 04/08/2016 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
24 Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2016 24η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
25 Δημοτικό Συμβούλιο 26/09/2016 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2016 Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
27 Δημοτικό Συμβούλιο 14/10/2016 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
28 Δημοτικό Συμβούλιο 21/10/2016 28η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 07/11/2016 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες