ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
10 Δημοτικό Συμβούλιο 23/03/2015 10η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 15/04/2015 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 23/04/2015 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 29/04/2015 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 11/05/2015 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 20/05/2015 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2015 16η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 12/06/2015 17η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
18 Δημοτικό Συμβούλιο 22/06/2015 18η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19 Δημοτικό Συμβούλιο 30/06/2015 19η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες