ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
8 Δημοτικό Συμβούλιο 19/03/2018 8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 26/04/2021 8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 28/02/2024 9η Ειδική Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 23/03/2015 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2023 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 21/03/2016 9η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 16/04/2014 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 06/05/2019 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 02/04/2018 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2020 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες