ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
11 Δημοτικό Συμβούλιο 07/05/2018 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 15/04/2015 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 08/05/2017 11η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 23/06/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 16/05/2022 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 23/06/2021 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 23/04/2015 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 27/05/2014 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 24/06/2019 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 14/06/2023 12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες