ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
13 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2014 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2019 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 19/06/2023 13η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 23/05/2018 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 29/04/2015 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 21/04/2016 13η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 20/05/2013 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 15/06/2022 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 08/07/2020 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 23/05/2018 14η EKTAKTH Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες