ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣφθίνουσα ταξινόμηση
10 Δημοτική Επιτροπή 03/04/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
11 Δημοτική Επιτροπή 01/04/2024 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
12 Δημοτική Επιτροπή 09/04/2024 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
13 Δημοτική Επιτροπή 17/04/2024 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
1 Δημοτική Επιτροπή 10/01/2024 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
2 Δημοτική Επιτροπή 17/01/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
3 Δημοτική Επιτροπή 29/01/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
4 Δημοτική Επιτροπή 07/02/2024 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
5 Δημοτική Επιτροπή 21/02/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
6 Δημοτική Επιτροπή 04/03/2024 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Σελίδες